Hulladékudvarok üzemeltetése

Változások a hulladékudvar nyitvatartásában és működésében

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. július 1-től a MiReHu Nonprofit Kft. által üzemeltetett  hulladékudvarok működése megváltozik, a  hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer elindulásával, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. kötött szerződés alapján.

 1. A miskolci hulladékudvarok nyitvatartása 2023.07.01-től az alábbiakra módosul:
 • hétfő: 10:00-18:00
 • kedd: 10:00-18:00
 • szerda: 10:00-18:00
 • csütörtök: 10:00-18:00
 • péntek: 10:00-18:00
 • szombat: 08:00-16:00
 1. Beszállítás feltételei és menete:
 • Minden egyes beszállítás során, a mellékelt táblázat alapján, a hulladékfajták külön-külön mérlegelésre kerülnek.
 • A mérlegelés megnövekedett adminisztrációval jár, így az egyes beszállítások ideje és a várokozási idő megnövekedhet!
 • Kérjük, hogy a különböző anyagáramokat ne csomagolják egybe, azokat külön-külön legyenek szívesek leadásra előkészíteni.
 • Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszállítani kívánt hulladék mérlegre történő le és fel rakodása, valamint a gyűjtőkonténerekbe történő elhelyezése az ügyfelek feladata, ebben a hulladék átvevő kollegánk nem tud segítségükre lenni.
 • A beszállításra kerülő nem darabos, ömlesztett hulladékot (pl. építési törmelék, zöldhulladék) kizárólag zsákolt, kötegelt vagy dobozolt, mérhető formában tudjuk fogadni, ellenkező esetben a mérlegelést nem tudjuk elvégezni!
 • Kérjük ügyfeleinket, hogy a nagyobb méretű vagy súlyú hulladékok esetében a rakodáshoz hozzanak magukkal segítséget.
 • Fontos, hogy a hulladékudvar csak a rendelkezésre álló szabad kapacitás erejéig fogadhat hulladékot, így előfordulhat, hogy bizonyos hulladékfrakciók esetében nap közben is felfüggesztésre kerülhet az átvétel!
 • Hulladék átvételének megtagadása:
  • Behozott hulladék a mennyiségi korlát feletti
  • Hulladékudvaron nem átvehető hulladék behozatala
  • Nem elkülönítetten, ömlesztve történő beszállítás, mely a hulladékok szétválaszthatatlanságát okozza
 • A hulladékudvarokba kizárólag magánszemélyek szállíthatnak be hulladékot, akik együttesen teljesítik az alábbi feltételeket.
  • A beszállítás alkalmával személyesen jelen vannak, és a személyazonosságukat igazoló dokumentumukat (személyi igazolvány, lakcímkártya) a kezelő személyzet részére bemutatják.
  • A beszállítást személygépkocsival (forgalmi engedélyben a „J” adatmezőben M1 járműkategória) vagy személygépkocsihoz kapcsolt utánfutóval továbbá motorkerékpárral, kerékpárral, illetve gyalogosan végzik. A felsorolástól eltérő járművel érkező – de minden egyéb beszállítási feltételnek megfelelő – magánszemélyek a telephelyre csak gyalogosan léphetnek be, a hulladékot gyalogosan vihetik be.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jó állapotú használati eszközök (bútorok, lakberendezési tárgyak, játékok, konyhai felszerelések stb., kivéve elektronikai eszközök) esetében lehetőségük van a Miskolci Újrahasználati Központ részére felajánlani és ezt elkülönítetten a hulladékudvarokban leadni. A felajánlott tételek nem válnak hulladékká, így nem tartoznak a mennyiségi korlátozás alá.

 1. Hulladékudvarokba beszállítható anyagfajták és mennyiségi korlátai:

Magánszemélyek a hulladékudvarba az alábbi hulladéktípusokat szállíthatják be, ahol mennyiségi korlát van feltüntetve, ott a mennyiségi korlát erejéig.

Prioritási kategória

Anyagáram

HAK kód

HAK kód szerinti megnevezés

Gyűjtés módja

Kvóta köteles

Átvételi egység napi (kötelező)

Átvételi egység éves (erre alkalmas udvarok esetében)

II.

toner

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

 

igen

2 db/nap

10 db/év

II.

fáradt olaj

13 02 05*

ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj

 

igen

50 kg/nap

-

I.

papír és karton

15 01 01

papír és karton csomagolási hulladék

karton papír kerül külön gyűjtésre

nem

-

-

I.

műanyag

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

fólia, szatyorműanyag zacskó

nem

-

-

II.

hungarocell

15 01 02

műanyag csomagolási hulladék

szennyezetten beérkező anyag (xps, eps) átvétele tilos

igen

0,2 m3/nap

-

I.

fa csomagolási hulladék

15 01 03

fa csomagolási hulladék

 

nem

-

-

I.

vegyes csomagolási hulladék

15 01 06

egyéb, kevert csomagolási hulladék

műanyag csomagolási, fém csomagolási és kompozit

nem

-

-

I.

üveg csomagolási hulladék

15 01 07

üveg csomagolási hulladék

 - csomagolási üveg (fehér, színes), illetve öblös üveg egybegyűjtve (1 frakciós gyűjtés, EPR),
- kopolit, és drótos üveg az építési-bontási hulladékban kerül gyűjtésre

nem

-

-

II.

textil csomagolási** hulladék

15 01 09

textil csomagolási hulladék

partner biztosítja a ruhagyűjtő konténereket, melyek számára a hulladékudvarnak kell szolgáltatni a helyet, nyilvántartás és adatszolgáltatás ezen frakció mennyiségéről nem szükséges!

nem

-

-

II.

kiürült festékes dobozok

15 01 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

 

igen

10 kg/nap

50 kg/év

II.

olajos flakonok**

II.

hajtógázas (spray) palackok**

15 01 11*

veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

III.

gumiabroncs

16 01 03

hulladékká vált gumiabroncsok

kizárólag személygépjármű gumiabroncs kerül begyűjtésre a következő paraméterek szerint: 24”-os felső határig és bicikli gumiabroncs

igen

4 db/nap

16 db/év

II.

olajszűrő**

16 01 07*

olajszűrő

 

igen

2 db/nap

4 db/év

II.

fékfolyadék

16 01 13*

fékfolyadék

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

II.

fagyálló

16 01 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék

 

igen

20 kg/nap

60 kg/év

II.

ólomakkumulátor

16 06 01*

ólomakkumulátorok

külön gyűjtendő

nem

-

-

III.

építési-bontási hulladék

17 01 07

beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól

 

igen

150 kg/nap

1000 kg/év

I.

vegyes papír

20 01 01

papír és karton

vegyes papír kerül külön gyűjtésre

nem

-

-

II.

síküveg**

20 01 02

üveg

síküveg külön gyűjtve keret nélkül

nem

-

-

II.

textil**

20 01 11

textíliák

partner biztosítja a ruhagyűjtő konténereket, melyek számára a hulladékudvarnak kell szolgáltatni a helyet, nyilvántartás és adatszolgáltatás ezen frakció mennyiségéről nem szükséges!

nem

-

-

II.

oldószerek**

20 01 13*

oldószerek

 

igen

10 kg/nap

20 kg/év

II.

növényvédő szer

20 01 19*

növényvédő szer

 

igen

5 kg/nap

10 kg/év

II.

fénycsövek, izzók

20 01 21*

fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék

Fontos, hogy ide kerüljenek a hulladékudvarba behozott lámpákban található izzók is!

nem

-

-

I.

étolaj, sütőzsír

20 01 25

étolaj és zsír

az anyagáram gyűjtése önálló (stand alone) edényekben történik, melyeket a partner biztosít a  hulladékudvarok számára (800l) göngyöleggel együtt

nem

-

-

II.

festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 27*

veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

 

igen

10 kg/nap

20 kg/év

II.

nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.)

20 01 28

festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től

 

igen

20 kg/nap

50 kg/év

II.

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek**

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

 

igen

2 kg/nap

10 kg/év

II.

mosószerek**

20 01 30

mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től

 

igen

5 kg/nap

20 kg/év

II.

kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

külön gyűjtendő

nem

-

-

II.

elemek és akkumulátorok

20 01 33*

elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók

 

nem

-

-

** A nyékládházi hulladékudvarban nem adhatók le.
I.

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:
 
-nyáklapot és/vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható
 -nyáklapot és akkumulátort nem, vagy már nem tartalmazó
 - hőcserélő, Gáztöltetet tartalmazó, veszélyes (Hűtő, légkondi, stb.)
 - síkképernyős (lapos) tv
 - képcsöves tv
- napelem külön gyűjtendő

nem

-

-

I.

napelemek

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól

 

 

-

-

I.

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

20 01 36

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től

Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:

-nyáklapot és vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható
-nyáklapot és akkumulátort nem, vagy már nem tartalmazó

nem

-

-

I.

fa hulladék (bútorok, fa hulladékok)

20 01 38

fa, amely különbözik 20 01 37-től

fát minden esetben külön kell gyűjteni

nem

-

-

I.

egyéb műanyag

20 01 39

műanyagok

- egyéb műanyag (kerti bútor, játék, keményebb alapanyagú műanyag hulladék, stb..) - PVC minden esetben a lomba kerül!

nem

-

-

I.

egyéb fém hulladék

20 01 40

fémek

külön kerüljön gyűjtésre a fém csomagolási hulladéktól (pl. fémcsap stb.)

nem

-

-

III.

zöldhulladék

20 02 01

biológiailag lebomló hulladék

20 m3 vagy attól nagyobb méretű multiliftes konténerben, a meglévő limittel, zsák nélkül

igen

100 kg/nap

600 kg/év

II.

lom

20 03 07

lomhulladék

- minőségi tulajdonságok szerint szelektált lom átvétele (szükség szerint időpont foglalás után) ingyenesen (fa, bútor, műanyag, fém mentes) - Vegyes lom teljes mennyiségben díjért

igen

150 kg/nap

600 kg/év

**A nyékládházi hulladékudvarban nem adható le.

Nem természetes személyek számára elektronikai hulladék átadása nem lehetséges!

Egyéb kérdés esetén kérjük, a ugyfelszolgalat@mirehu.hu e-mail címre írjanak levelet.

A közszolgáltatási díj tartozással érintett ingatlanoktól a fenti hulladékfajták nem kerülnek átvételre!

József Attila úti hulladékudvar

Nyitvatartása
Hétfő 10:00-18:00
Kedd 10:00-18:00
Szerda 10:00-18:00
Csütörtök 10:00-18:00
Péntek 10:00-18:00
Szombat 08:00-16:00
Vasárnap Zárva

Elérhetősége: 3527 Miskolc, József Attilaút 65.

Bogáncs úti hulladékudvar

Nyitvatartása
Hétfő 10:00-18:00
Kedd 10:00-18:00
Szerda 10:00-18:00
Csütörtök 10:00-18:00
Péntek 10:00-18:00
Szombat 08:00-16:00
Vasárnap Zárva

Elérhetősége: 3521 Miskolc, Bogáncs út 0156/252 Hrsz.

Loránttfy Zsuzsanna úti hulladékudvar

Nyitvatartása
Hétfő 10:00-18:00
Kedd 10:00-18:00
Szerda 10:00-18:00
Csütörtök 10:00-18:00
Péntek 10:00-18:00
Szombat 08:00-16:00
Vasárnap Zárva

Elérhetősége: 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna utca 33783/3 Hrsz.

Nyékládházi hulladékudvar

Nyitvatartása
Hétfő Zárva
Kedd 08:00-16:00
Szerda Zárva
Csütörtök Zárva
Péntek Zárva
Szombat 08:00-16:00
Vasárnap Zárva

Elérhetősége: 3433 Nyékládháza, 0217/21 Hrsz.